You are here

Upozornenie - incident v súvislosti s ochranou osobných údajov

Dovoľujeme si Vás informovať o udalosti, na základe ktorej neoprávnená tretia strana získala údaje týkajúce sa časti klientov Diners Club CS, s.r.o., konkrétne údaje na karte (číslo karty, dátum platnosti karty, CVV2, meno a priezvisko) a emailovú adresu. Uvedená udalosť viedla k vykonaniu malého počtu úspešných podvodných transakcií na internete pomocou týchto údajov na karte, ktoré sú klientom v plnej výške dobropisované.

Nakoľko naša spoločnosť, Diners Club CS, s.r.o. prijala všetky nevyhnutné opatrenia, nie sú dotknutí klienti v súčasnosti vystavení finančnému riziku. V dôsledku týchto opatrení je obmedzená možnosť použitia karty dotknutých klientov u internetových obchodníkov. V záujme obnoviť úplnú funkcionalitu platobnej karty dotknutých klientov pristúpime v krátkej dobe k jej prevydaniu.
Súčasne Vás chceme upozorniť, aby ste dodržali štandardné bezpečnostné opatrenia a dali si pozor na prípadné podvodné e-maily, ktoré by mohli predstierať, že ich zaslala naša spoločnosť. Dôkladne si vždy preštudujte adresu odosielateľa a nikdy neotvárajte prílohy e-mailov, ktorých odosielateľ je neznámy či podozrivý alebo obsahujú preklepy a chyby v texte. 

Radi by sme Vás ubezpečili, že ochrana osobných údajov a ich bezpečnosť je pre nás veľmi dôležitá a mrzí nás, že k tejto udalosti došlo.

V prípade otázok ohľadom spomenutej udalosti, prosím kontaktujte našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov prostredníctvom: dpo@dinersclub.sk.
V prípade pochybností ohľadom transakcií na karte, prosím kontaktujte klientske centrum na tel. č.: +421257789444 alebo mailom na: customer.service@dinersclub.sk.