You are here

Prebiehajúce komunikačné aktivity

PREHĽAD ŠTANDARDNEJ ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCIE NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Diners Club CS, s.r.o v súčasnosti zasiela nasledovné druhy štandardnej elektronickej komunikácie, pri ktorej Vás môžeme vyzvať na zadanie osobných údajov na internete:

 • Aktualizácia dokladov totožnosti – pri ktorej ste vyzvaný na odfotenie alebo nahranie scanu občianskeho preukazu – vykonáva sa výlučne prostredníctvom nasledovných stránok: 

  Bezpečná aplikácia pre držiteľov súkromných kariet:
  www.dinersclub.sk/OP  (slovenská verzia)
  www.dinersclub.sk/ID  (anglická verzia)

  Bezpečná aplikácia pre klientov - právnické osoby:
  www.dinersclub.sk/KYC  (slovenská verzia)
  www.dinersclub.sk/KYC-EN  (anglická verzia)

  Viac informácií nájdete na stránke AML.
   
 • Online žiadosti o vydanie karty – pri ktorej ste vyzvaný na zadanie osobných údajov potrebných na spracovanie žiadosti o vydanie karty – vykonáva sa výlučne prostredníctvom internetovej adresy www.najvyhodnejsiakarta.sk
   
 • Voľba ePIN – na základe ktorej budete vyzvaný na zadanie ePIN ako dodatočného autentifikačného údaju pre platby na internete, a to v spojitosti s tzv. dvojfaktorovou autentifikáciou. Bližšie informácie nájdete na www.dinersclub.sk/2-faktorova-autentifikacia


Pri zadaní akýchkoľvek osobných údajov si, prosím, skontrolujte, že sa nachádzate na niektorej z vyššie uvedených stránok spoločnosti Diners Club CS, s.r.o. a pod ikonou zámku by ste vždy mali nájsť certifikát dokladujúci, že sa skutočne nachádzate na stránkach našej spoločnosti Diners Club.