You are here

Ochrana proti podvodným emailom

NAJDÔLEŽITEJŠIE ZÁSADY BEZPEČNÉHO SPRÁVANIA SA NA INTERNETE
 
Medzi najčastejšie útoky prostredníctvom internetu patrí phishing, čím sa rozumie snaha podvodníkov získať Vaše citlivé údaje (prihlasovacie mená a heslá, údaje o platobnej karte) podvodnou elektronickou komunikáciou, ktorou sa vydávajú za inú spoločnosť.
Základné opatrenia proti phishingu:
  • Dôkladne si vždy preštudujte adresu odosielateľa a nikdy neotvárajte prílohy e-mailov, ktorých odosielateľ je neznámy či podozrivý alebo ktoré vykazujú preklepy, či chyby;
  • Nevykonávajte inštaláciu žiadnych aplikácií, ktorých účel Vám nie je známy a na ktorých inštaláciu ste boli vyzvaný po kliknutí na odkaz v prijatom e-maili;
  • Zabezpečte, aby všetky elektronické zariadenia (počítač, tablet aj smartfón), ktoré používate boli trvale chránené účinným a pravidelne aktualizovaným antivírusovým programom;
  • V políčku s internetovou adresou by ste pod ikonou zámku vždy mali nájsť certifikát dokladujúci, že sa skutočne nachádzate na stránkach legitímneho odosielateľa.
 
Prehľad štandardnej elektronickej komunikácie Diners Club CS, s.r.o., pri ktorej môžete byť vyzvaný na zadanie osobných údajov zabezpečeným spôsobom, nájdete TU.
Veríme, že sú pre Vás tieto informácie užitočné a pomôžu zvýšiť Vašu internetovú bezpečnosť. Tým zároveň minimalizujete akékoľvek Vaše finančné riziko.