Akceptácia kariet

Akceptovaním kreditných kariet Diners Club na vašom predajnom mieste získate

  • solventnú a bonitnú klientelu
  • vyššie priemerné transakcie - priemerná výška transakcie realizovaná kartou Diners Club je 350 €
  • záruku celosvetovo najnižšej miery zneužitia kariet
  • zvýšenú mieru lojality svojich klientov (služby obchodníka, ktorý akceptuje karty Diners Club sú využívané opakovane);
  • garanciu úhrady transakcií realizovaných kartami Diners Club
  • prístup k on-line objednávkam reklamných predmetov využiteľných na vašich predajných miestach
  • možnosť spolupráce na projektoch a strategických partnerstvách Diners Club
  • automaticky akceptáciu kariet Discover

Akceptáciu kariet Diners Club zabezpečuje každá, z nižšie uvedených bánk. Meno pracovníka, na ktorého sa môžete obrátiť a jeho telefónne číslo, je uvedené pod názvom banky.

Slovenská sporiteľňa

Kontakt:
Erik Brinkáč
+421 2 4862 3739

Tatra banka

Kontakt:
Miroslav Roška
+421 2 5919 3620

VÚB banka

Kontakt:
Andrea Kudlíčková
+421 2 5055 1575

Prima banka

Kontakt:
Jozef Turcel
+421 41 5111 509

Sberbank Slovensko a.s

Kontakt:
Veronika Kirinovičová
+421 2 5965 1921

UniCredit Bank

Kontakt:
Martin Demko
+421 2 4950 2554

OTP Banka

Kontakt:
Róbert Rákoczi
+421 2 5979 9210

ČSOB

Kontakt:
Oto Barta
+421 2 5966 6878

Poštová banka

Kontakt:
Gabriel Vörös
+421 2 5960 2296

Citibank Europe

Kontakt:
Lukáš Kiac
+421 2 5823 0382