You are here

Obchodníci

 

Použiť kreditnú kartu na nákup tovaru alebo služby je bezpečné, jednoduché a rýchle.

Karty Diners Club patria medzi najbezpečnejšie kreditné karty na svete. Potvrdzujú to i certifikáty ktoré boli udelené spoločnosti Diners Club ako jednému z najspoľahlivejších subjektov garantujúcich solventnosť svojich klientov a zároveň bezpečnosť prostriedkov pred zneužitím.

Úprava výšky poplatkov za kartové transakcie.

Počnúc dňom 9.12.2015 kartová schéma Diners Club International upravila výšku poplatkov PTA (Program Transaction Amount) vzťahujúcich sa na kartové transakcie realizované u obchodníkov na úroveň ostatných kartových schém. Upravená výška poplatku platí pre všetky kartové transakcie zrealizované v niektorej z nižšie uvedených krajín.

Zmena poplatkov súvisí s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2015/751 o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu, na základe ktorej je Diners Club International vnímaný ako 4-stranná regulovaná kartová schéma. 
 
Krajiny: 
Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Lichtenštanjsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia
 
Typ karty Karty vydané vo vyššie uvedených krajinách Karty vydané mimo vyššie uvedených krajín
Súkromné kreditné karty 0,30% 1,5%
Súkromné debetné karty 0,20% 1,5%
     
Firemné kreditné karty (Business / Corporate) 1,75% 1,75%
Firemné kreditné karty (Business / Corporate) 1,75% 1,75%