You are here

Korporátne cestovné poistenie a úspora spoločnosti

Korporátne cestovné poistenie Diners Club môžete využiť pre Vašich  zamestnancov - držiteľov akejkoľvek karty Diners Club, ale aj pre zamestnancov, ktorí nie sú držiteľmi karty Diners Club. Spoločnosti stačí vyplniť Online formulár na stránke Diners Club a poistiť online viacero zamestnancov naraz. Cena takéhoto poistenia je v sume od 0 € do 14 € bez ohľadu na dĺžku pobytu (od 1 dňa - 90 dní).

Porovnanie Korporátneho cestovného poistenia Diners Club s poistením komerčnej poisťovne

Predpoklad:
40 zamestnancov spoločnosti absolvuje 2 pracovné cesty, prvá z nich o dĺžke trvania 7 dní, druhá 21 dní. Predpokladáme, že 75% z týchto zamestnancov bude držiteľom karty a polovica z nich bude mať aktivované poistenie ku karte Diners Club. Príklad porovnáme s cestovným poistením riešeným cez komerčnú poisťovňu, kde by zamestnanci neboli držiteľmi karty Diners Club.
Oba typy poistenia sú poistením do celého sveta okrem Slovenskej republiky.

Riešenie cestovného poistenia cez Online formulár Diners Club pre korporátnych klientov                     

 

Zamestnanci cestujúci
do zahraničia

 

Počet zamestnancov

Cena pri dĺžke pobytu / 1 zamestnanec

Cena pri dĺžke pobytu / spolu

7 dní

21 dní

7 dní

21 dní

Zamestnanec bez karty Diners Club

10

14 €

14 €

140 €

140 €

Zamestnanec s kartou
Diners Club (bez aktivácie poistenia)

15

7 €

7 €

105 €

105 €

Zamestnanec s kartou Diners Club
(s aktiváciou poistenia
*)

15

0 €

0 €

0 €

0 €

Spolu

40

21 €

21 €

245 €

245 €

Celková cena poistenia

490 €

*Aktiváciou poistenia rozumieme úhradu aspoň časti nákladov spojených s pracovnou cestou zamestnanca napr. nákup leteniek, rezervácia hotela, atď cez jeho Diners Club kartu alebo cez firemný Diners Club Travel account.  

Riešenie cestovného poistenia cez online aplikáciu komerčnej poisťovne  

 

Zamestnanci cestujúci
do zahraničia

 

Počet zamestnancov

Cena pri dĺžke pobytu / 1 zamestnanec

Cena pri dĺžke pobytu / spolu

7 dní

21 dní

7 dní

21 dní

Zamestnanec bez karty Diners Club

40

21 €

63 €

840 €

2 520 €

Celková cena poistenia

 

 

 

3 360 €

Záver:
V prípade použitia Korporátneho cestovného poistenia Diners Club by pri 80 služobných cestách celkové náklady za poistenie predstavovali sumu 490 a v prípade cestovného poistenia riešeného cez komerčnú poisťovňu, sumu 3 360 €. Možná úspora v rámci použitia cestovného poistenia Diners Club, v prípade tejto modelovej situácie by predstavovala sumu 2 870 €.