You are here

Kontakty

Súkromí klienti

Ak máte otázky k vášmu výpisu, transakciám alebo službám, ktoré vám poskytuje karta Diners Club, kontaktujte Klientske centrum:

  • osobne: Námestie slobody 11 v Bratislave
  • emailom: customer.service@dinersclub.sk
  • telefonicky: 00421 2 577 89 444
  • faxom: 00421 2 577 89 449
  • Po - Pia 09:00 do 17:00

Hot-line Diners Club

V prípade blokácie karty, podozrenia na zneužitie vašej karty alebo v prípade ak máte otázky týkajúce sa vašej karty mimo otváracích hodín, kontaktujte Hot-line Diners Club:

Firemní klienti

Ste firemným klientom, máte zamestnanecký alebo korporátny program Diners Club, vaše otázky ohľadne online aplikácií, noviniek v Diners Club alebo výpisov vám zodpovie Corporate Systems Department:

Diners Club International

Kontaktné údaje na klientske centrá Diners Club celosvetovo nájdete tu.

Korešpondenčná adresa:


Diners Club CS, s.r.o.
P. O. Box 3
810 05  Bratislava 15
Slovenská republika

Identifikačné údaje spoločnosti:

IČO: 35 757 086
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s.
Číslo účtu 5440021/1111

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiely Sro a vo vložke č. 18227/B