You are here

Kontakty

Súkromní klienti

Ak máte otázky k Vášmu výpisu, transakciám alebo službám, spojených s Vašou kartou Diners Club alebo Diners úverom, kontaktujte Klientske centrum:

  • osobne: Námestie slobody 11 v Bratislave, počas pracovných dní od 09:00 do 17:00
  • emailom: customer.service@dinersclub.sk
  • telefonicky: 00421 2 577 89 444
  • faxom: 00421 2 577 89 449

Korešpondenčná adresa:

Diners Club CS, s.r.o.
P. O. Box 3
810 05  Bratislava 15
Slovenská republika

Identifikačné údaje spoločnosti:

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK78 1111 0000 0000 0544 0021
BIC: UNCR SK BX

IČO: 35 757 086
DIČ: 2021397367
IČ-DPH: SK2021397367

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro a vo vložke č. 18227/B

Diners Club International

Kontaktné údaje na klientske centrá Diners Club celosvetovo nájdete tu.