You are here

Bezkonkurenčné golfové poistenie

  • vždy 20 % zľava z Green Fee na vybraných slovenských a českých golfových ihriskách
  • bezplatný transport golfového bagu na linkách Austrian Airlines*
  • plus navyše balík bezkonkurenčného golfového poistenia platného na území Slovenskej republiky aj v zahraničí

Golfové poistenie platí ako na Slovensku, tak aj kdekoľvek na svete

Rozsah poistného krytia

 

Poistenie nákladov na zapožičanie golfového vybavenia 600 €
Poistenie „Hole in One“ 1 000 €
Poistenie golfového vybavenia 3 000 €
Poistenie zodpovednosti za škodu 40 000 €
Poistenie klubových členských príspevkov 1 200 €

 

Bezplatný transport golfového bagu

  • ponúka bezplatný transport Vášho jedného golfového bagu (podľa kapacitných možností, max. 15 kg a 140 cm)
  • platí celosvetovo pre všetky pravidelné lety prevádzkované Austrian Airlines Group (vynímajúc lety z/do Kanady a USA)
  • pre získanie tohoto benefitu je potrebné sa preukázať kartou Diners Club Golf / White Golf, ktoré majú na zadnej strane karty logo Austrian Airlines
  • túto službu nie je možné kombinovať s inými povoleniami prepravy batožiny nad limit (napr. vernostné programy)

Poistenie nákladov na zapožičanie golfového vybavenia
V prípade letecky prepravovanej batožiny, ktorá Vám nebude doručená do 10 hodín po jej prílete Vám vzniká poistné krytie náhrady nákladov na zapožičanie alebo zakúpenie nového golfového vybavenia do 600 €.

Poistenie „Hole in One“
Ak na oficiálnom turnaji registrovanom v golfovej asociácii zahráte „Hole in One“, Vaše poistenie sa postará o úhradu pohostenia spoluhráčov.

Poistenie golfového vybavenia
Poistenie pokrýva poškodenie, zničenie alebo odcudzenie Vášho golfového vybavenia priamo slúžiaceho na hranie golfu.

Poistenie zodpovednosti za škodu
Poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví, alebo na škody na majetku, ktoré boli spôsobené tretej osobe golfovou loptičkou, palicou, alebo vozíkom a súvisia s hrou golfu na ihrisku.

Poistenie klubových členských príspevkov
Ak v dôsledku neočakávaného ochorenia alebo úrazu nebudete môcť hrať golf, Vaše poistenie členských príspevkov zabezpečí náhradu pomernej časti členského príspevku vo výške 1/184 za každý deň počas golfovej sezóny.

 

*1 max. 15 kg a 140 cm, nevzťahuje sa na letenky tiedy Light Fare, a na lety do/z/cez USA a Kanady. Toto zvýhodnenie na bezplatný transport batožiny nemôže byť dodatočne kombinované s už využitými batožinovými zvýhodneniami (napr. na základe zvýhodnení členov). Tento benefit je viazaný na vizuál karty Diners Club Golf.