You are here

Travel Account


Firemný účet Travel Account je finančne efektívny platobný nástroj, s ktorým uskutočňujete pravidelné online platby firemných výdavkov, a to z Vášho kreditu na účte Travel Account.

Travel Account Vašej spoločnosti poskytne

 • kredit prostriedkov až do výšky 30% mesačných obratov spoločnosti
 • odloženú bezúročnú splatnosť až do 60 dní
 • platobný styk len s jednou fin. inštitúciou a jednorázovú úhradu všetkých platieb raz mesačne
 • minimalizovanie agendy a nákladov spojených s fakturáciou dodávateľov
 • vysokú mieru ochrany s garanciou Diners Club na všetky online platby cez Travel Account
 • Korporátne cestovné poistenie do zahraničia a asistenčné služby 24/7 pre vašich zamestnancov

Zavedenie Travel Accountu prináša

 • Jednoduchosť- službu možno aktivovať už do existujúcich firemných vzťahov nášho klienta bez nutnosti zásadných zmien
 • Prehľadnosť - priebežné sledovanie transakcií s bezplatnou online službou eAccount
 • Flexibilitu a dostupnosť prostriedkov 24/7

Najčastejšie spôsoby využívania Travel Accountu sú na

 • centralizované firemné online platby
 • rezervácie leteniek / hotelov prostredníctvom vašej cestovnej agentúry
 • pravidelní dodávatelia -  hotely, letecké spoločnosti, dodávatelia kancelárskych potrieb, IT služieb pre vašu spoločnosť ai.

Sadzobník poplatkov pre Travel account Diners Club nájdete tu.

Mám záujem o Travel Account

CAPTCHA
Opíšte prosím kód z obrázku