You are here

Korporátne programy

Korporátny kartový program Diners Club - nákladovo efektívne a flexibilné riešenie na komplexnú kontrolu firemných cestovných výdavkov spoločnosti. 

Kartové riešenia pripravujeme vždy na základe špecifických požiadaviek a potrieb spoločnosti z uceleného súboru nástrojov a možností.

 • Možnosti ručenia: firemné vs. individuálne
 • Spôsoby zúčtovania: centralizované vs. individuálne
 • Možnosť dátového prepojenia s vaším účtovným systémom
 • Travel Account – firemný účet na centralizované online firemné platby a riadenie cash flow
 • Korporátne cestovné poistenie pre vašich zamestnancov: pre jednotlivca vs. pre skupinu zamestnancov

Súčasne máte na výber z 3 manažérskych reportingových programov špeciálne vyvinutých Diners Club International®, ktoré vám umožnia kontrolu, sledovanie a manažment vašich firemných cestovných výdavkov na úrovni jednotlivých kartových účtov až celej spoločnosti.

 

Sadzobník poplatkov pre reportingové programy Diners Club
 

Neváhajte nás kontaktovať v prípade záujmu o špecializovanú ponuku korporátneho kartového riešenia pre reportingový program. 

Oddelenie Corporate Systems: email: corporate.systems@dinersclub.sk, telefón:  +421 2 577 89 480/420

Firemný účet Travel Account - efektívny platobný nástroj


 

Prostredníctvom Travel Accountu uskutočňujete pravidelné online platby firemných výdavkov, a to z vášho kreditu na účte Travel Account. Ako Travel Account funguje a čo Vám poskytne? 

 • kredit prostriedkov až do výšky 30 % mesačných obratov spoločnosti
 • odloženú bezúročnú splatnosť až do 55 dní
 • platobný styk len s jednou fin. inštitúciou a jednorázovú úhradu všetkých platieb raz mesačne
 • minimalizovanie agendy a nákladov spojených s fakturáciou dodávateľov
 • vysokú mieru ochrany s garanciou Diners Club na všetky online platby cez Travel Account
 • korporátne cestovné poistenie do zahraničia a asistenčné služby 24/7 pre vašich zamestnancov

Zavedenie Travel Accountu prináša:

 • Jednoduchosť- službu možno aktivovať už do existujúcich firemných vzťahov nášho klienta bez nutnosti zásadných zmien
 • Prehľadnosť - priebežné sledovanie transakcií s bezplatnou online službou eAccount
 • Flexibilitu a dostupnosť prostriedkov 24/7

Najčastejšie spôsoby využívania Travel Accountu sú:

 • centralizované firemné online platby
 • rezervácie leteniek / hotelov prostredníctvom vašej cestovnej agentúry
 • pravidelní dodávatelia -  hotely, letecké spoločnosti, dodávatelia kancelárskych potrieb, IT služieb pre vašu spoločnosť ai.

Sadzobník poplatkov pre Travel account Diners Club

Global Vision - spojte výdavky so svojimi firemnými cieľmi 

Všetky vaše dáta o cestovných a reprezentačných výdavkoch sú bezpečne uložené v jedinom centralizovanom datacentre a sú k dispozícii online - kedykoľvek a kdekoľvek. Získate okamžitý prístup k záznamom o cestovných a reprezentačných výdavkoch svojej spoločnosti – a to až na úroveň jednotlivých položiek.

Global Vision, integrálna súčasť firemného riešenia pre stredné a veľké spoločnosti, vám umožní prezerať, spájať a analyzovať dáta už niekoľko dní po ich spracovaní, a to v menách, ktoré uprednostňujete. Zároveň vám poskytuje informácie a prehľady, potrebné na udržanie zamestnaneckých výdavkov v súlade s firemnou politikou na vyjednávanie lepších cien s dodávateľmi alebo na vytváranie a dodržiavanie cestovnej politiky.

Automatizácia reportov

Reporty Global Vision si môžete nastaviť na pravidelnú frekvenciu automatického generovania a zasielania. Zvoľte si frekvenciu - denne, týždenne alebo mesačne podľa potreby a Global Vision vám dodá potrebný report načas, pričom vás na to upozorní emailom. Pozrite si krátku demo verziu Global Vision tu

 

Global Vision Select - zjednodušte si kontrolu výdavkov spojených s cestovaním a reprezentáciou 

Global Vision Select je inteligentné a zároveň jednoduché riešenie navrhnuté špeciálne pre stredne veľké spoločnosti. S týmto zjednodušeným online reportingovým riešením môžete rýchlo a jednoducho spravovať cestovné a reprezentačné výdavky, zároveň vaši zamestnanci budú využívať zamestnanecké benefity spojené s používaním platobných kariet Diners Club.

Global Vision Select vám umožní identifikovať výdavky na prvý pohľad, takže okamžite môžete prijať účinné opatrenia:

 • analyzovať - získať prehľad výdavkov a detailne ich analyzovať na úrovni jednotlivých transakcií alebo individuálneho držiteľa
 • vyjednávať - zhromaždiť dáta, ktoré potrebujete na vyjednávanie lepších cien s dodávateľmi
 • presadiť používanie platobných kariet v súlade s firemnými pravidlami a dodržiavanie cestovnej politiky
 • ušetriť - znížiť cestovné náklady a čas na administratívu pomocou účinnejších riešení pre správu výdavkov

Prihlásenie do Global Vision Select

T&E Analyzer - 

T&E Analyzer je online reportingový nástroj, ktorý vám okamžite poskytne jasnú predstavu o T&E výdavkov vašej spoločnosti. Na niekoľko klikov sa dozviete presnú štruktúru uskutočnených T&E výdavkoch za posledných 24 mesiacoch. T&E Analyzer kopíruje požiadavky manažérov malých a stredných firiem, prijíma rýchlo informácie a sumárne výstupy zobrazuje v tabuľkovom aj grafickom zobrazení. Pozrite si krátku demo verziu T&E Analyzer.

Funkcie T&E Analyzer

 • grafické znázornenie výdavkov až 24 mesiacov dozadu podľa kategórie výdavkov (koláčový alebo stĺpcový graf)
 • prehľad transakcií podľa obchodníkov za dané časové obdobie
 • zobrazenie detailov transakcií a ich zoradenie podľa dátumu, obchodníka alebo sumy
 • možnosť vytlačiť report s alebo bez grafického znázornenia dát

Prihlásenie do T&E Analyzer

Korporátne cestovné a úrazové poistenie do zahraničia

Hodnotu vašej spoločnosti vytvárajú vaši zamestnanci a preto by ste sa vždy mali ešte pred ich vycestovaním do zahraničia uistiť, že bude o nich nadštandardne postarané aj v zahraničí a vy nebudete vystavení nákladom navyše, ako napríklad na okamžitú lekársku starostlivosť zamestnanca, zodpovednosť za škodu, či iné nepredvídateľné situácie. 

S korporátnym cestovným a úrazovým poistením Diners Club do zahraničia získavate:

 • 24/7 asistenčnú službu v zahraničí
 • komplexné cestovné a úrazové poistenie do zahraničia s poistným krytím až do 6 mil. €
 • poistenie zamestnanca na všetky jeho krátkodobé zahraničné pobyty až do 90 dní
 • možnosť poistiť akéhokoľvek vášho zamestnanca, aj toho, ktorý nemá kartu Diners Club
 • možnosť individuálneho alebo skupinového poistenia vašich zamestnancov

Kedy je aktivované komplexné cestovné poistenie Diners Club pre vášho zamestnanca

 • Automaticky a bezplatne: pre Vášho zamestnanca / držiteľa karty Diners Club (okrem Diners Club Pure bez poistenia), ktorému sa uhradil akýkoľvek výdaj spojený s jeho cestou do zahraničia, napr. letenka, cestovný lístok, rezervácia ubytovania ai. prostredníctvom jeho karty Diners Club alebo vašej firemnej karty Travel Account. Cestovné poistenie mu platí od momentu prekročenia slovenských hraníc (poistenie sa nevzťahuje na Slovensku alebo v krajine trvalého pobytu).

 • Cez Online formulár: 

- pre Vášho zamestnanca / držiteľa ktorejkoľvek karty Diners Club, ktorý nespadá do prvého bodu (automaticky a bezplatne)
- pre Vášho zamestnanca / nedržiteľa karty Diners Club

Aktiváciu korporátneho cestovného poistenia pre zamestnanca cez online formulár je potrebné uskutočniť vždy pred začiatkom jeho zahraničnej cesty. Emailovú notifikáciu o aktivácii cestovného poistenia prostredníctvom online formulára obdrží okamžite kontaktná osoba za spoločnosť aj váš zamestnanec. Poplatok za aktiváciu cestovného poistenia pre zamestnanca bude vyúčtovaný na najbližšom výpise k vašej firemnej karte Travel Account.

Online formulár


Korporátne cestovné poistenie a rozsah poistného krytia
Korporátne cestovné poistenie a úspora spoločnosti
Korporátne cestovné poistenie a daňové hľadisko