You are here

Korporátne cestovné poistenie

Hodnotu Vašej spoločnosti vytvárajú Vaši zamestnanci. Preto ešte pred ich vycestovaním do zahraničia by ste sa mali vždy uistiť, že bude o nich nadštandardne postarané aj v zahraničí a Vy nebudete vystavení nákladom navyše ako napríklad na okamžitú lekársku starostlivosť zamestnanca, zodpovednosť za škodu, či iné nepredvídateľné situácie. 

S korporátnym cestovným a úrazovým poistením Diners Club do zahraničia získavate:

  • jedine s kartou Diners Club máte automaticky v cene 24/7 asistenčnú službu v zahraničí
  • omplexné cestovné a úrazové poistenie do zahraničia s poistným krytím až do 6 mil. €
  • poistenie zamestnanca na všetky jeho krátkodobé zahraničné pobyty až do 90 dní
  • možnosť poistiť akéhokoľvek Vášho zamestnanca, aj toho, ktorý nemá kartu Diners Club
  • možnosť individuálneho alebo skupinového poistenia Vašich zamestnancov

Kedy je aktivované komplexné cestovné poistenie Diners Club pre Vášho zamestnanca

A. Automaticky a bezplatne
- pre Vášho zamestnanca / držiteľa karty Diners Club (okrem Diners Club Pure bez poistenia), ktorému sa uhradil akýkoľvek výdaj spojený s jeho cestou do zahraničia, napr. letenka, cestovný lístok, rezervácia ubytovania ai. prostredníctvom jeho Diners Club karty alebo Vašej firemnej karty Travel Account. Cestovné poistenie mu platí od momentu prekročenia slovenských hraníc.

B. Cez Online formulár
- pre Vášho zamestnanca / držiteľa ktorejkoľvek karty Diners Club, ktorý nespadá do kategórie A
- pre Vášho zamestnanca / nedržiteľa karty Diners Club

Aktiváciu Korporátneho cestovného poistenia pre zamestnanca cez Online formulár je potrebné uskutočniť vždy pred začiatkom jeho zahraničnej cesty. Emailovú notifikáciu o aktivácii cestovného poistenia prostredníctvom Online formulára obdržíte okamžite Vy (kontaktná osoba za spoločnosť) aj Váš zamestnanec. Poplatok za aktiváciu cestovného poistenia pre zamestnanca bude vyúčtovaný v najbližšom výpise k vašej firemnej karte Travel Account.

Online formulár


Korporátne cestovné poistenie a rozsah poistného krytia
Korporátne cestovné poistenie a úspora spoločnosti
Korporátne cestovné poistenie a daňové hľadisko