You are here

Dokumenty na stiahnutie

Koncepcia ochrany AML

Koncepcia ochrany AML Stiahnuť

Žiadosti o vydanie súkromnej karty

Žiadosť o vydanie karty Diners Club Pure+ Stiahnuť
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Austrian Airlines+ Stiahnuť
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Golf+ Stiahnuť
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Vintage Stiahnuť
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Premium Stiahnuť
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Pure Stiahnuť
Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva Stiahnuť

Žiadosti o vydanie dodatkovej karty

Súhlas zákonných zástupcov s vydaním karty Diners Club Stiahnuť
Žiadosť o vydanie dodatkovej karty Diners Club Stiahnuť

Žiadosti o vydanie firemnej karty

Žiadosť o vydanie karty Diners Club Business Stiahnuť
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Business+ Stiahnuť
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Small Business - FO Stiahnuť
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Small Business - PO Stiahnuť
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Austrian Airlines Corporate Stiahnuť

Žiadosti pre Travel Account

Žiadosť o zriadenie Travel Accountu Stiahnuť
Oznámenie o ďalšom deponentovi Stiahnuť
Oznámenie o zmene deponenta Stiahnuť
Oznámenie o zmene oprávnených osôb Stiahnuť
Žiadosť o zriadenie eAccountu pre Travel Account Stiahnuť
Doplnkové poistenie pre Travel Account Stiahnuť
Žiadosť o zriadenie eaktivácie pre Travel Account Stiahnuť
Doplnkové poistenie pre Travel Account platné od 1.1.2018 Stiahnuť
Žiadosť o zriadenie Road Account Stiahnuť

Obchodné podmienky a sadzobníky

Všeobecné obchodné podmienky pre súkromné karty platné od 10.9.2019 Stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky pre firemné karty platné od 10.9.2019 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV - súkromné karty Diners Club platný od 8.4.2021 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV - súkromné karty Diners Club platný do 7.4.2021 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – firemné karty Diners Club platný od 8.4.2021 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – firemné karty Diners Club platný do 7.4.2021 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – firemné a zamestnanecké programy karty platný od 10.9.2019 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – špeciálne firemné produkty Diners Club platný od 10.9.2019 Stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky platné do 9.9.2019 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – špeciálne firemné produkty Diners Club platný do 9.9.2019 Stiahnuť
Revolvingové obchodné podmienky platné do 9.9.2019 Stiahnuť
Univerzálny štatút k súťaži Stiahnuť
Informácie o ochrane osobných údajov Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – firemné a zamestnanecké programy karty Diners Club platný do 9.9.2019 Stiahnuť

Poistenie

 Všeobecné poistné podmienky platné od 1.1.2021 Stiahnuť
Všeobecné poistné podmienky platné do 31.12.2020 Stiahnuť
Kompletné informácie k cestovnému a úrazovému poisteniu do zahraničia platné od 1.1.2021 Stiahnuť
Kompletné informácie k cestovnému a úrazovému poisteniu do zahraničia platné do 31.12.2020 Stiahnuť
Servisná kartička k cestovnému a úrazovému poisteniu platná od 1.1.2021 Stiahnuť
Servisná kartička k cestovnému a úrazovému poisteniu platná do 31.12.2020 Stiahnuť
Oznámenie o poistnej udalosti - cestovné poistenie platné od 1.1.2021 Stiahnuť
Oznámenie o poistnej udalosti - cestovné poistenie platné do 31.12.2020 Stiahnuť
Doplnkové cestovné a úrazové poistenie platné od 1.1.2021 Stiahnuť
Doplnkové cestovné a úrazové poistenie platné platné do 31.12.2020 Stiahnuť
Doplnkové cestovné a úrazové poistenie Stiahnuť
Golfove poistenie Stiahnuť
Oznámenie o poistnej udalosti - golfové poistenie Stiahnuť

Know Your Customer (KYC)

Identifikačný formár - Poznaj svojho zákazníka (KYC) Stiahnuť
Identification form - Know Your Customer (KYC) Stiahnuť

Súvisiace žiadosti

Žiadosť o zmeny ku karte Stiahnuť
Žiadosť o zrušenie firemnej karty Stiahnuť
Hlásenie pre stratu a krádež karty Diners Club Stiahnuť
Žiadosť o aktiváciu revolvingu na charge kartách Diners Club Stiahnuť
Reklamačný poriadok Stiahnuť
Reklamačný formulár Stiahnuť
Podmienky spracúvania osobných údajov Stiahnuť
Univerzálny štatút súťaží Stiahnuť
Súhlas na zriadenie inkasa SEPA Stiahnuť
Fair Use Policy Stiahnuť

Informácie k zamýšľanému cezhraničnému zlúčeniu

Informácie o plánovanom cezhraničnom zlúčení Stiahnuť
Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení Stiahnuť
Správa konateľov - Diners Club CS, s.r.o. Stiahnuť
Správa predstavenstva - Diners Club Polska, Sp. z o. o. Stiahnuť
Riadna účtovná závierka za rok 2017 - Diners Club CS, s.r.o. Stiahnuť
Riadna účtovná závierka za rok 2018 - Diners Club CS, s.r.o. Stiahnuť
Riadna účtovná závierka za rok 2019 - Diners Club CS, s.r.o. Stiahnuť
Riadna účtovná závierka za rok 2017 - Diners Club Polska, Sp. z o. o. Stiahnuť
Riadna účtovná závierka za rok 2018 - Diners Club Polska, Sp. z o. o. Stiahnuť
Riadna účtovná závierka za rok 2019 - Diners Club Polska, Sp. z o. o. Stiahnuť
Priebežná účtovná závierka k 31.08.2020 - Diners Club CS, s.r.o. Stiahnuť