You are here

Dokumenty na stiahnutie

Koncepcia ochrany AML

Koncepcia ochrany AML Stiahnuť

Obchodné podmienky a sadzobníky

Všeobecné obchodné podmienky pre súkromné karty zverejnené 13.5.2022 (účinné od 13.7.2022) Stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky pre firemné karty platné od 10.9.2019 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV - súkromné karty Diners Club platný od 8.4.2021 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – firemné karty Diners Club platný od 8.4.2021 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – firemné a zamestnanecké programy karty platný od 10.9.2019 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – špeciálne firemné produkty Diners Club platný od 10.9.2019 Stiahnuť
Univerzálny štatút k súťaži Stiahnuť
Informácie o ochrane osobných údajov Stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky pre súkromné karty zverejnené 13.5.2022 (účinné od 13.7.2022, aktualizované 26.8.2022) Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV - súkromné karty Diners Club platný od 8.4.2022 (aktualizovaný 26.8.2022) Stiahnuť

Poistenie

 Všeobecné poistné podmienky platné od 1.1.2021 Stiahnuť
Kompletné informácie k cestovnému a úrazovému poisteniu do zahraničia platné od 1.1.2021 Stiahnuť
Servisná kartička k cestovnému a úrazovému poisteniu platná od 1.1.2021 Stiahnuť
Oznámenie o poistnej udalosti - cestovné poistenie platné od 1.1.2021 Stiahnuť
Doplnkové cestovné a úrazové poistenie platné od 1.1.2021 Stiahnuť
Golfove poistenie Stiahnuť
Oznámenie o poistnej udalosti - golfové poistenie Stiahnuť

Know Your Customer (KYC)

Identifikačný formár - Poznaj svojho zákazníka (KYC) Stiahnuť
Identification form - Know Your Customer (KYC) Stiahnuť

Súvisiace žiadosti

Žiadosť o zmeny ku karte Stiahnuť
Reklamačný poriadok Stiahnuť
Reklamačný formulár Stiahnuť
Miestoprísažné prehlásenie - Affidavit Stiahnuť
Podmienky spracúvania osobných údajov Stiahnuť
Univerzálny štatút súťaží Stiahnuť
Fair Use Policy Stiahnuť
Súhlas na zriadenie inkasa SEPA Stiahnuť