You are here

Dokumenty na stiahnutie

Koncepcia ochrany AML

Koncepcia ochrany AML Stiahnuť

Obchodné podmienky a sadzobníky

Všeobecné obchodné podmienky pre súkromné karty zverejnené 13.5.2022 (účinné od 13.7.2022) Stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky pre súkromné karty platné od 10.9.2019 (platné do 12.7.2022) Stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky pre firemné karty platné od 10.9.2019 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV - súkromné karty Diners Club platný od 8.4.2021 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV - súkromné karty Diners Club platný do 7.4.2021 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – firemné karty Diners Club platný od 8.4.2021 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – firemné karty Diners Club platný do 7.4.2021 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – firemné a zamestnanecké programy karty platný od 10.9.2019 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – špeciálne firemné produkty Diners Club platný od 10.9.2019 Stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky platné do 9.9.2019 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – špeciálne firemné produkty Diners Club platný do 9.9.2019 Stiahnuť
Revolvingové obchodné podmienky platné do 9.9.2019 Stiahnuť
Univerzálny štatút k súťaži Stiahnuť
Informácie o ochrane osobných údajov Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – firemné a zamestnanecké programy karty Diners Club platný do 9.9.2019 Stiahnuť

Poistenie

 Všeobecné poistné podmienky platné od 1.1.2021 Stiahnuť
Všeobecné poistné podmienky platné do 31.12.2020 Stiahnuť
Kompletné informácie k cestovnému a úrazovému poisteniu do zahraničia platné od 1.1.2021 Stiahnuť
Kompletné informácie k cestovnému a úrazovému poisteniu do zahraničia platné do 31.12.2020 Stiahnuť
Servisná kartička k cestovnému a úrazovému poisteniu platná od 1.1.2021 Stiahnuť
Servisná kartička k cestovnému a úrazovému poisteniu platná do 31.12.2020 Stiahnuť
Oznámenie o poistnej udalosti - cestovné poistenie platné od 1.1.2021 Stiahnuť
Oznámenie o poistnej udalosti - cestovné poistenie platné do 31.12.2020 Stiahnuť
Doplnkové cestovné a úrazové poistenie platné od 1.1.2021 Stiahnuť
Doplnkové cestovné a úrazové poistenie platné platné do 31.12.2020 Stiahnuť
Golfove poistenie Stiahnuť
Oznámenie o poistnej udalosti - golfové poistenie Stiahnuť

Know Your Customer (KYC)

Identifikačný formár - Poznaj svojho zákazníka (KYC) Stiahnuť
Identification form - Know Your Customer (KYC) Stiahnuť

Súvisiace žiadosti

Žiadosť o zmeny ku karte Stiahnuť
Žiadosť o zrušenie firemnej karty Stiahnuť
Žiadosť o aktiváciu revolvingu na charge kartách Diners Club Stiahnuť
Hlásenie pre stratu a krádež karty Diners Club Stiahnuť
Reklamačný poriadok Stiahnuť
Reklamačný formulár Stiahnuť
Miestoprísažné prehlásenie - Affidavit Stiahnuť
Podmienky spracúvania osobných údajov Stiahnuť
Univerzálny štatút súťaží Stiahnuť
Fair Use Policy Stiahnuť
Súhlas na zriadenie inkasa SEPA Stiahnuť