You are here

Dokumenty na stiahnutie

Koncepcia ochrany AML

Koncepcia ochrany AML Stiahnuť

Žiadosti o vydanie súkromnej karty

Žiadosť o vydanie karty Diners Club Pure + Stiahnuť
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Austrian Airlines+ Stiahnuť
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Golf + Stiahnuť
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Vintage Stiahnuť
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Premium Stiahnuť
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Pure Stiahnuť
Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva Stiahnuť

Žiadosti o vydanie dodatkovej karty

Súhlas zákonných zástupcov s vydaním karty Diners Club Stiahnuť
Žiadosť o vydanie dodatkovej karty Diners Club Stiahnuť

Žiadosti o vydanie firemnej karty

Žiadosť o vydanie karty Diners Club Business Stiahnuť
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Business+ Stiahnuť
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Small Business - FO Stiahnuť
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Small Business - PO Stiahnuť
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Austrian Airlines Corporate Stiahnuť

Žiadosti pre Travel Account

Žiadosť o zriadenie Travel Accountu Stiahnuť
Žiadosť o zriadenie eAccountu pre Travel Account Stiahnuť
Žiadosť o zriadenie eaktivácie pre Travel Account Stiahnuť
Oznámenie o zmene oprávnených osôb Stiahnuť
Oznámenie o zmene deponenta Stiahnuť
Oznámenie o ďalšom deponentovi Stiahnuť
Doplnkové poistenie pre Travel Account platné od 1.1.2018 Stiahnuť
Žiadosť o zriadenie Road Account Stiahnuť

Obchodné podmienky a sadzobníky

Všeobecné obchodné podmienky pre súkromné karty platné od 10.9.2019 Stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky pre firemné karty platné od 10.9.2019 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV - súkromné karty Diners Club platný od 8.4.2021 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV - súkromné karty Diners Club platný do 7.4.2021 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – firemné karty Diners Club platný od 8.4.2021 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – firemné karty Diners Club platný do 7.4.2021 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – firemné a zamestnanecké programy karty platný od 10.9.2019 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – špeciálne firemné produkty Diners Club platný od 10.9.2019 Stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky platné do 9.9.2019 Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – špeciálne firemné produkty Diners Club platný do 9.9.2019 Stiahnuť
Revolvingové obchodné podmienky platné do 9.9.2019 Stiahnuť
Univerzálny štatút k súťaži Stiahnuť
Informácie o ochrane osobných údajov Stiahnuť
SADZOBNÍK POPLATKOV – firemné a zamestnanecké programy karty Diners Club platný do 9.9.2019 Stiahnuť

Poistenie

 Všeobecné poistné podmienky platné od 1.1.2021 Stiahnuť
Všeobecné poistné podmienky platné do 31.12.2020 Stiahnuť
Kompletné informácie k cestovnému a úrazovému poisteniu do zahraničia platné od 1.1.2021 Stiahnuť
Kompletné informácie k cestovnému a úrazovému poisteniu do zahraničia platné do 31.12.2020 Stiahnuť
Servisná kartička k cestovnému a úrazovému poisteniu platná od 1.1.2021 Stiahnuť
Servisná kartička k cestovnému a úrazovému poisteniu platná do 31.12.2020 Stiahnuť
Oznámenie o poistnej udalosti - cestovné poistenie platné od 1.1.2021 Stiahnuť
Oznámenie o poistnej udalosti - cestovné poistenie platné do 31.12.2020 Stiahnuť
Doplnkové cestovné a úrazové poistenie platné od 1.1.2021 Stiahnuť
Doplnkové cestovné a úrazové poistenie platné platné do 31.12.2020 Stiahnuť
Golfove poistenie Stiahnuť
Oznámenie o poistnej udalosti - golfové poistenie Stiahnuť

Know Your Customer (KYC)

Identifikačný formár - Poznaj svojho zákazníka (KYC) Stiahnuť
Identification form - Know Your Customer (KYC) Stiahnuť

Súvisiace žiadosti

Žiadosť o zmeny ku karte Stiahnuť
Žiadosť o zrušenie firemnej karty Stiahnuť
Žiadosť o aktiváciu revolvingu na charge kartách Diners Club Stiahnuť
Hlásenie pre stratu a krádež karty Diners Club Stiahnuť
Reklamačný poriadok Stiahnuť
Reklamačný formulár Stiahnuť
Miestoprísažné prehlásenie - Affidavit Stiahnuť
Podmienky spracúvania osobných údajov Stiahnuť
Univerzálny štatút súťaží Stiahnuť
Fair Use Policy Stiahnuť
Súhlas na zriadenie inkasa SEPA Stiahnuť

Informácie k zamýšľanému cezhraničnému zlúčeniu

Informácie o plánovanom cezhraničnom zlúčení Stiahnuť
Návrh zmluvy o cezhraničnom zlúčení Stiahnuť
Správa konateľov - Diners Club CS, s.r.o. Stiahnuť
Správa predstavenstva - Diners Club Polska, Sp. z o. o. Stiahnuť
Riadna účtovná závierka za rok 2017 - Diners Club CS, s.r.o. Stiahnuť
Riadna účtovná závierka za rok 2018 - Diners Club CS, s.r.o. Stiahnuť
Riadna účtovná závierka za rok 2019 - Diners Club CS, s.r.o. Stiahnuť
Riadna účtovná závierka za rok 2017 - Diners Club Polska, Sp. z o. o. Stiahnuť
Riadna účtovná závierka za rok 2018 - Diners Club Polska, Sp. z o. o. Stiahnuť
Riadna účtovná závierka za rok 2019 - Diners Club Polska, Sp. z o. o. Stiahnuť
Priebežná účtovná závierka k 31.08.2020 - Diners Club CS, s.r.o. Stiahnuť