You are here

Cestovné a úrazové poistenie do zahraničia a asistenčné služby

  • jedine s kartou Diners Club máte automaticky v cene 24/7 asistenčnú službu v zahraničí
  • komplexné cestovné a úrazové poistenie do zahraničia s poistným krytím až do 6 mil. €
  • plus navyše môžete pri každej zahraničnej ceste bezplatne poistiť aj všetkých vašich spolucestujúcich
  • cestovné a úrazové poistenie Diners Club súčasťou všetkých kariet Diners Club (okrem Pure)
  • poistenie platí na cesty do zahraničia (mimo územia SR alebo trvalého pobytu) na max. 90 dní

V prípade poistnej udalosti bezodkladne volajte asistenčnú službu, ktorá Vám je k dispozícii 24/7 na tel. čísle +421 2 20 678 678.

Kto a kedy je poistený?

  • Vy, ako držiteľ karty ste poistený automaticky a bezplatne, ak ste použili vašu kartu Diners Club spoň na 1 transakciu za posledných 60 dní pred vycestovaním do zahraničia
  • Vy a aj vaši spolucestujúci ste poistení, ak uhradíte výdaj spojený s cestou do zahraničia vašou kartou Diners Club aj pre vašich spolucestujúcich napr. letenka, cestovný lístok, ubytovanie alebo úhrada pohonných hmôt (Spolucestujúcou osobou sa rozumie každá osoba, za ktorú držiteľ karty aktivoval poistenie , t. z. zaplatil niektorý z nákladov na cestu tak ako za seba a cestovala s ním jednoznačne do spoločného konečného miesta určenia v zahraničí). 

Poistený ste 24 hodín denne, počas zahraničnej cesty kdekoľvek na svete

Rozsah poistného krytia

na osobu

na kartu

Poistenie liečebných nákladov v prípade úrazu a ochorenia 250 000 € 1 000 000 €
Poistenie pre prípad akútneho zubného ošetrenia 600 € 2 400 €
Poistenie štandardných asistenčných služieb v zahraničí 80 000 € 320 000 €
Poistenie úrazu 150 000 € 600 000 €
Cestovné výdavky k vyslaniu náhradníka za poisteného na služobnej ceste 1 500 € 6 000 €
Cestovné výdavky pre rodinných príslušníkov poisteného 1 400 € 5 600 €
Poistenie straty, krádeže alebo poškodenia batožiny a osobného majetku 1 500 € 6 000 €
Právna pomoc v prípade automobilovej nehody 5 000 € 20 000 €
Právna záruka – kaucia v prípade automobilovej nehody 4 000 € 20 000 €
Poistenie zdržania batožiny pri použití leteckej dopravy 600 € 2 400 €
Poistenie pre prípad zdržania cesty pri ceste lietadlom 600 € 2 400 €
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v zahraničí 1 500 000 € 6 000 000 €

Dokumenty pre cestovné a úrazové poistenie ku karte Diners Club (platné od 1.1.2021):

Dokumenty pre cestovné a úrazové poistenie ku karte Diners Club (platné do 31.12.2020):