You are here

Bezpečnosť

Karty Diners Club vám poskytujú vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany pred ich zneužitím, stratou či krádežou. Ak vám kartu ukradnú alebo ju stratíte a nahlásite to najneskôr do 24hodín, nesie v prípade zneužitia vašej karty plnú zodpovednosť za škody spôsobené jej zneužitím spoločnosť Diners Club, nie vy.

Pre dosiahnutie najvyššej úrovne bezpečnosti vašej karty, kontrolujú zamestnanci Authorisation & Risk Monitoring centra Diners Club non-stop transakcie vašimi kartami a v prípade podozrenia na zneužitie karty, vás následne obratom telefonicky kontaktujú a zisťujú, či ste kartu skutočne použili. S ich pomocou sa snažíme odhaliť podvody a zabrániť tak zneužitiu vašej karty Diners Club.

Hot-line pre blokáciu karty: +421 2 577 89 444


Bezpečnostné znaky karty Diners Club

Každá kreditná karta Diners Club, vydaná na Slovensku alebo kdekoľvek na svete, s logom Diners Club International, nesie tieto bezpečnostné znaky.

Bezpečnostné znaky - zadná strana

Bezpečnostné znaky - predná strana

 1. 14-miestne číslo karty Diners Club, ktoré sa začína vždy číslicami 36. Číslo karty je vyrazené vždy v 3 blokoch (4 - 6 - 4).
 2. "Member since" – člen od – posledné dvojčíslie roku vydania prvej karty Diners Club tomuto držiteľovi
 3. Meno držiteľa karty
 4. "DC" – dodatočný poznávací znak
 5. "VS" – interný kód krajiny (v prípade zahraničných kariet je iný)
 6. "Valid"– začiatok platnosti karty (od prvého dňa uvedeného mesiaca)
 7. "Thru" – koniec platnosti karty (do posledného dňa uvedeného mesiaca)
 8. Logo Diners Club a nápis Diners Club International, ktorý preukazuje medzinárodnú platnosť karty Diners Club
 9. Magnetický prúžok s dátami a bezpečnostným kódom, s holografickým zobrazením loga Diners Club a mapy sveta
 10. Podpisový prúžok potlačený logami Diners Club, ktorý je chránený proti chemickému aj fyzickému poškodeniu
 11. "Indent printing" – vytlačené číslo Diners Club karty, ktoré sa musí zhodovať s číslom vyrazeným na prednej strane
 12. 3-miestny bezpečnostný kód (CVV kód)
 13. Logo Discover – vizuálne upozorňuje na akceptáciu Diners Club kariet v sieti obchodníkov Discover v USA a Kanade