You are here

2-faktorová autentifikácia

Vážený držiteľ karty Diners Club,

na základe nariadenia NBS týkajúceho sa zmeny spôsobu autentifikácie transakcií platobnými kartami, ktoré vstúpi do platnosti 1.1.2021, si Vás dovoľujeme informovať o zmenách, ktoré v súvislosti s týmto nariadením pripravujeme. Predmetom nariadenia je posilniť bezpečnosť platobných služieb v elektronickom prostredí a týka sa všetkých bánk a inštitúcií, ktoré platobné služby v tomto prostredí poskytujú.

Delegované nariadenie Európskej únie SCA – Strong Customer Authentication čiže Silná Autentifikácia klienta znamená vytvorenie bezpečnejšieho prostredia, ktoré bude založené na minimálne dvoch základných faktoroch. K základným faktorom patrí VLASTNÍCTVO, VEDOMOSŤ a JEDINEČNÉ ZNAKY držiteľa platobnej karty. Každý z týchto faktorov obsahuje viac prvkov resp. možnosti overenia.

V súvislosti s nariadením SCA bude nevyhnutné na schválenie – autorizáciu platby overenie minimálne jedného alebo viac prvkov z minimálne dvoch kategórií faktorov.

Pre držiteľov kariet Diners Club bude 2-faktorová autentifikácia znamenať zmenu, ktorá bude spočívať v tom, že pri každom potvrdzovaní platby zo strany držiteľa karty Diners Club bude potrebné zadať tieto 2 faktory:

OTP – One Time Password, čiže jednorazové heslo, ktoré obdrží prostredníctvom SMS
ePIN – statické heslo, ktoré si zvolíte v prostredí servisného portálu mojdiners.sk a z bezpečnostných dôvodov nebude súčasťou platobnej karty.

Zároveň Vás chceme informovať, že implementácia nových pravidiel silného overenia (SCA) na strane obchodníkov postupne prebieha aj po 1.1.2021. Migrácia na novú technológiu môže dočasne viesť k chybnému zasielaniu autorizačných požiadaviek, t.j. nespĺňajúc zákonné požiadavky na silné overenie klienta, čo môže mať za následok zamietnutie takejto transakcie.

Po úspešnej implementácii na strane obchodníka, resp. poskytovateľa platobných služieb, ktorý u obchodníka zabezpečuje online akceptáciu platobných kariet, nebude k zamietaniu transakcií z dôvodu SCA dochádzať. Napriek tomu, že sa nejedná o chybu na strane Diners Club CS ako vydavateľa Vašej karty, sa Vám týmto ospravedlňujeme za prípadné komplikácie.

Váš Diners Club