Žiadosti o kartu

Príloha
Pokyny na vyplnenie žiadosti o vydanie kreditnej karty Diners Club
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Classic
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Pure (bez poistenia)
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Pure+
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Austrian Airlines
Žiadosť o vydanie karty Diners Club ČSA
Žiadosť o vydanie karty Diners Club Golf
Žiadosť o vydanie dodatkovej karty Diners Club
Súhlas zákonných zástupcov s vydaním dodatkovej karty
Žiadosť o vydanie firemnej karty Diners Club Business
Žiadosť o vydanie firemnej karty Diners Club Classic Corporate
Žiadosť o vydanie firemnej karty Diners Club Austrian Airlines
Žiadosť o vydanie firemnej karty Diners Club ČSA
Žiadosť o zriadenie Travel Accountu
Žiadosť o zriadenie eAccountu pre Travel Account
Oznámenie o zmene deponenta
Oznámenie o ďalšom deponentovi
Oznámenie o zmene oprávnených osôb
Žiadosť o zmenu PIN
Žiadosť o zmenu údajov ku karte
Žiadosť o zmenu limitu
Žiadosť o zrušenie firemnej karty
Objednávka závesných štítkov na kufor
Reklamačný formulár
Reklamačný poriadok
Žiadosť o AVIS preferred Card
Informačná brožúra pre držiteľa karty Diners Club
Revolvingové obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky
General Business Terms and Conditions
Podmienky spracúvania osobných údajov
Sadzobník poplatkov pre nové súkromné karty Diners Club platný od 01.08.2014
Sadzobník poplatkov pre existujúce súkromné karty Diners Club platný do 01.10.2014
Sadzobník poplatkov pre firemné karty Diners Club
Sadzobník poplatkov pre Travel Account
Fair Use Policy
Kompletné informácie o cestovnom a úrazovom poistení
Comlete travel insurance information
Oznámenie o poistnej udalosti - cestovné a úrazové poistenie
Formulár k doplnkovému poisteniu - cestovné a úrazové poistenie
Formulár k doplnkovému poisteniu pre Travel Account
Poistenencká servisná kartička
Kompletné informácie o golfovom poistení
Oznámenie o poistnej udalosti - golfové poistenie