Žiadosti o vydanie firemnej karty

Pokyny pre vyplnenie žiadosti o kartu Diners Club
Žiadosť o vydanie firemnej karty Business
Žiadosť o vydanie firemnej karty Corporate
Žiadosť o vydanie firemnej karty Austrian Airlines
Žiadosť o vydanie firemnej karty ČSA

Žiadosti o vydanie súkromnej karty

Žiadosť o vydanie karty White
Štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere White
Žiadosť o vydanie karty White Golf
Štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere White Golf
Žiadosť o vydanie karty Classic
Žiadosť o vydanie karty Austrian Airlines
Žiadosť o vydanie karty ČSA
Žiadosť o vydanie karty Golf

Žiadosti o vydanie dodatkovej karty

Žiadosť o vydanie dodatkovej karty
Súhlas zákonných zástupcov s vydaním dodatkovej karty

Žiadosť o zriadenie Travel Accountu

Žiadosť o zriadenie Travel Accountu
Oznámenie o zmene oprávnených osôb
Oznámenie o zmene deponenta
Oznámenie o ďalšom deponentovi

Súvisiace žiadosti

Žiadosť o zriadenie služby eAccount pre produkt Travel Account
Žiadosť o vydanie a zmenu PIN
Žiadosť o zmenu ku karte
Žiadosť o zmenu zmluvného vzťahu
Objednávka závesných štítkov na kufor
Hlásenie o strate a krádeži kreditnej karty
Reklamácia transakcií
Žiadosť o zrušenie firemnej karty
Žiadosť o AVIS Preferred Card