Diners Club Magazine

 

Pandie exkrementy obsahujú baktérie s mimoriadne zaujímavými účinkami. Vedci sa v nich trochu pohrabali a zistili, že veľmi účinne rozkladajú rastlinný materiál. Je to celkom pochopiteľné, veď tie milé chlpaté medvedíky celý život nerobia nič iné, len obhrýzajú okolitú zelinu. Pre nás sú tie baktérie zaujímavé preto, že ich schopnosti by sa dali využiť pri výrobe novej generácie biopalív. Teraz sa totiž vyrábajú z obilia, kukurice a ďalších plodín, ktoré potom niekomu chýbajú na tanieri. Odborníci už dlho upozorňujú na to, že potravín je čoraz menej, pretože ich v záujme ekológie spaľujeme v autách. Pandie fekálne baktérie by to mohli zmeniť. Dokážu totiž vydolovať potrebné látky z rastlinného odpadu, pilín alebo slamy. Kým sa však k tomu dopracujeme, chvíľu to ešte potrvá. Pánd je totiž málo a bolo by dosť nepraktické chodiť za každou s lopatkou a čakať, kedy to z nej vypadne. Baktérie bude treba kultivovať a vymyslieť proces, aby mohli vyrábať biopalivá skutočne vo veľkom.

Ako spoznať úspešnú firmu? Podľa tváre jej šéfa!
Verte-neverte, výkon fi rmy je možné predpovedať podľa toho, ako vyzerá človek, ktorý ju má pod palcom. Nejde však o to, či je ukrutný fešák v duchu princa Jasoňa alebo škaredý Quasimodo. Kritériom je šírka jeho tváre. K tomuto prekvapivému záveru sa dopracovali vedci z univerzity Wisconsin- Milwaukee. Robili špeciálny výskum fungovania tímov vrcholového manažmentu rôznych fi riem. No a popri tom analyzovali fotografi e šéfov spoločností, s ktorých akciami sa obchoduje na burze. Ukázalo sa, že fi rmy, ktoré riadili muži so širšími tvárami, mali lepšie fi nančné výkony ako fi rmy pod vedením mužov s pretiahnutejšími tvárami. Je teda možné povedať, že čím je pomer medzi výškou a šírkou tváre menší, tým má muž lepšie riadiace schopnosti. Skúmanie tvárí pritom nie je až taká zbytočnosť, ako by sa mohlo zdať. Už predchádzajúce štúdie dokázali súvislosť medzi šírkou tváre a agresivitou. Napríklad hokejisti so širšou tvárou trávia viac času na trestnej lavici, pretože stále cítia potrebu naprávať fasádu protihráčom. Muži so širšou tvárou, ktorí sa neoháňajú hokejkami, pôsobia zasa na ľudí menej dôveryhodne a cítia sa byť silnejší. To síce nie sú chvályhodné činnosti, ale svet biznisu tiež nie je o láske, mieri a porozumení. Ak teda chcete mať úspešnú fi rmu, pekne vykrmujte svojho riaditeľa. S jeho vypasenou tváričkou príde aj úspech. Možno.

Virtuálny domáci lekár
Možno aj u nás sa raz stane bežnou praxou telemedicína. Zatiaľ jej bráni vo vývoji skostnatelosť nášho zdravotníckeho systému a samozrejme neochota preplácania takého výkonu lekárovi zo strany poisťovní. Pritom je to lacnejšie, než klasická návštěva lekára a tento systém môže byť nasadený do najrôznejších prostredí medicíny vrátane oblasti chronických ochorení, ktorými trpí stále väčšia časť starnúcej populácie. Zrejme najjednoduchšou formou sú telefónne konzultácie. Sofi stikovanejšie technológie, napríklad CSC eMEDlink, umožňujú pacientom byť v domácom ošetrení prostredníctvom audio-video konzultácií tak, ako keby by boli v nemocnici, alebo na návšteve v ordinácii svojho praktického lekára. Pacienti využívajú notebooky prepojené s rôznymi zariadeniami, ktoré monitorujú základné životné údaje vrátane merania tlaku. Tento systém už funguje v Dánsku, kde zdravotné poisťovne stanovili cenník pre lekárov za takéto služby. Príjemným prekvapením bol aj fakt, ako si starší ľudia rýchlo zvykli na výhody tejto „virtuálnej ordinácie“. Postupom času môžu byť na telemedicíne postavené ďalšie úkony, napríklad automatické kontaktovanie záchrannej služby v prípade dramatickej zmeny meraných údajov u pacienta.

 

Autor: Ján Mečiar
Foto: Archív, Shutterstock